БСШУЯ-ы 2015-2016 оны хичээлийн жилийн зорилт, сургалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө

 

БСШУЯ-ы 2015-2016 оны хичээлийн жилийн зорилт

 

 

 

Сургалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө

 

Posted in Зураг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *