Ажилд авна

Бага ангийн багш ажилд сонгон шалгаруулж авна. Шалгаруулалтад орох багш нар багшлах эрхтэй, багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад орж тэнцсэн байх шаардлагатай.

Posted in Зарлал.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *