ОЛИМПИАДДАА ИДЭВХТЭЙ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦООРОЙ

ТҮҮХ-НИЙГМИЙН УХААНЫ ОЛИМПИАД 01 САРЫН 06нд СЭТГЭМЖ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ ДЭЭР ЯВАГДАНА. ОЛИМПИАДДАА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ АМЖИЛТ ХҮСЬЕ

Posted in Зарлал, Зураг, Сурагчдын зөвлөл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *