ДЭЛХИЙН ЗӨНГИЙН СУРГАЛТ

“Сэтгэмж” цогцолбор сургууль, Дэлхийн Зөн Монголд олон улсын байгууллагатай хамтран 7.8.9-р ангийн 150 гаруй сурагчидад”Хорт зуршлаас сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.Хүүхдийн төлөөх сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.

Posted in Зарлал, Зураг, Мэдээ, Сурагчдын зөвлөл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *