1-р анги

 

Анхан шатны боловсролын багш Ч.Бадамсүрэн

 
Арга зүйн туршлага

 

Анхан шатны боловсролын багш Д.Ганчимэг

 
Арга зүйн туршлага

 

Нээлттэй хичээл

 

Анхан шатны боловсролын багш Ц.Эрдэнэтуяа

 
Арга зүйн туршлага

 

Нээлттэй хичээл


 

Анхан шатны боловсролын багш Т.Эрдэнэтуяа

 
Арга зүйн туршлага

 

Нээлттэй хичээл