Монгол хэл, уран зохиол

 

Монгол хэл, уран зохиолын багш Т.Наранзул /Заах аргач, Магистр/

 

8-р ангийн монгол хэлний “Танилцуулга, өдрийн тэмдэглэл, тооны нэр” нэгж хичээлийн хөтөлбөр

 

“Цогтын хадны бичиг” шүлэгт хэл - уран сайхны задлал хийх

 

Эссе

 

Арга зүйн туршлага

 

Илтгэл - Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *