Биеийн тамир

 

Биеийн тамирын багш С.Насанжаргал

 

Нээлттэй хичээл

 

Биеийн тамирын багш Б.Түмэнбаяр

 

10-р ангийн "Волейболын дамжуулалтын хувилбарууд" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

 
Арга зүйн туршлага

 

Илтгэл - Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал

 

Биеийн тамирын багш Т.Гансүх

 

Илтгэл - Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *