Технологи

 

Технологийн багш Д.Зоригтбаатар

 

7-р ангийн технологийн хичээлийн "Багажны төрөл, зориулалт" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

 

Илтгэл - Сургалтын нэгэн арга

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *