4-р ангийн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн анхан шатны заах аргын нэгдлийн 4-р ангийн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 4 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Секцийн эрхлэгчээр багш А.Эрдэнэцэцэг ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, 4Б  ангийн багш А.Эрдэнэцэцэг /БТА/
4А  ангийн багш Г.Бадамсүрэн /БТА/
4В  ангийн багш С.Лхагвацэнд /Заах аргач/
4Г  ангийн багш Д.Ганчимэг /Заах аргач/

нар тус тус багтаж байна.

 

Untitled-2