Түүх, газар зүйн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлийн түүх, газар зүйн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 8 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд түүх, нийгмийн ухааны багш 6, газар зүйн багш 2 байна. Секцийн эрхлэгчээр заах аргач багш О.Отгонсүрэн ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, түүх, нийгмийн ухааны багш О.Отгонсүрэн /Заах аргач, Магистр/
Түүх, нийгмийн ухааны багш О.Ундармаа /Заах аргач/
Түүх, нийгмийн ухааны багш Г.Мөнхзаяа /Заах аргач/
Түүх, нийгмийн ухааны багш Ч.Ундрахзул /Заах аргач/
Түүх, нийгмийн ухааны багш П.Ариундэлгэр
Газар зүйн багш А.Буянжаргал /Тэргүүлэх/
Газар зүйн багш Х.Дэлгэртүвшин
Газар зүйн багш Б.Кандилат

нар тус тус багтаж байна.

 

History