Төгсөгчид

Манай сургуулийг төгссөн хүүхдийн бүтээл.

Төгсөгчдийн спортын амжилтын танилцуулга видео.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *