"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо нь 7 тэргүүлэх гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар тэргүүлэх багш С.Батханд ажиллаж байна.

Тус хорооны бүрэлдэхүүнд :

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга, Монгол хэл, уран зохиолын багш С.Батханд /АБТА, Тэргүүлэх, Магистр, Клиник профессор/
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны санхүүгийн хяналтын зөвлөлийн дарга, Орос хэлний багш Ц.Оюунтогтох /АБТА, Заах аргач/
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны санхүүгийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн, физикийн багш Д.Оюунтунгалаг /Тэргүүлэх, Магистр/
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны санхүүгийн хяналтын зөвлөлийн гишүүн, анхан шатны боловсролын багш Д.Оюунсүрэн

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч гишүүн, математикийн багш С.Нэргүй /Тэргүүлэх/
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч гишүүн, анхан шатны боловсролын багш Х.Жаргалсайхан
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч гишүүн, үйлчилгээний ажилтан Д.Алтаннавч

нар тус тус багтаж байна.

 

Labor Union

 

 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой холбоотой хууль, дүрэм, журмууд