Математик, мэдээлэл зүйн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн математик, мэдээлэл зүйн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 8 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд математикийн багш 6, мэдээлэл зүйн багш 2 байна. Секцийн эрхлэгчээр тэргүүлэх багш С.Нэргүй ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, математикийн багш С.Нэргүй /Тэргүүлэх/
Математикийн багш М.Энхтуяа /АБТА, Тэргүүлэх, Клиник профессор/
Математикийн багш Г.Тунгалагсэлэнгэ /Заах аргач/
Математикийн багш Б.Оюунгэрэл 
Математикийн багш Ж.Ууганцэцэг

Математикийн багш Э.Баярмаа
Мэдээлэл зүйн багш Г.Түвшинжаргал /Заах аргач/
Мэдээлэл зүйн багш Б.Мөнх-Оргил

нар тус тус багтаж байна.

 

IMG_3715