Монгол хэл, уран зохиолын заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлийн монгол хэл, уран зохиолын заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 6 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Секцийн эрхлэгчээр заах аргач багш Т.Наранзул ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, Монгол хэл, уран зохиолын багш Т.Наранзул /Заах аргач, Магистр/
Монгол хэл, уран зохиолын багш С.Батханд /АБТА, Тэргүүлэх, Магистр, Клиник профессор/
Монгол хэл, уран зохиолын багш Х.Нямаа /Заах аргач/
Монгол хэл, уран зохиолын багш Б.Бямбажав
Монгол хэл, уран зохиолын багш Ч.Оюунгэрэл
Монгол хэл, уран зохиолын багш Б.Мөнхжаргал

нар тус тус багтаж байна.

 

Mongolian