Биеийн тамир, гоо зүйн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн биеийн тамир, гоо зүйн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 7 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд биеийн тамирын багш 5, гоо зүйн багш 2 байна. Секцийн эрхлэгчээр багш С.Насанжаргал ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, биеийн тамирын багш С.Насанжаргал
Биеийн тамирын багш Б.Түмэнбаяр
Биеийн тамирын багш Г.Ганхүдэр
Биеийн тамирын багш Э.Пүрэвдорж
Биеийн тамирын багш Т.Гансүх
Гоо зүйн багш Х.Батцэнд
Гоо зүйн багш Б.Төгсөө

нар тус тус багтаж байна.