Судалгаа, шинжилгээ

 

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн 2014-2015 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

 

Суралцагчдын тоо

 

Student_Count_2014-2015

 

Student_Count_Class

 

Хагас ба бүтэн өнчин суралцагчдын тоо

 

Orphan

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын тоо

 

Invalidity

 

Суралцагчдын харьяалал

 

Origin

 

Багш, ажилтнуудын тоон судалгаа

 

Employee

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *