Сургуулийн зөвлөл

 

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн зөвлөл

 

Гишүүдийн нэрс

 

Зөвлөлийн гишүүдийн нэрс Байгууллага Албан тушаал Тайлбар
1 Ц.Алтанцэцэг Нийслэлийн тамгын газар Санхүү, эдийн
 засгийн зөвлөх
 
2 Л.Жаргалантуул  Нийслэлийн боловсролын газар САЗ албаны
дарга
 
3 Н.Батцэцэг БГД-ийн боловсролын хэлтэс Санхүүгийн
мэргэжилтэн
 
4 С.Нэргүй Сэтгэмж ЦС Багш  
5 Д.Энхтуяа Сэтгэмж ЦС Сургалтын менежер   
6 О.Нарангэрэл Сэтгэмж ЦС Багш  
7 Н.Батмөнх Хувиараа Эцэг эх  
8 Ц.Оюунтогтох Сэтгэмж ЦС Багш  
9 Ч.Цэрэнчимэддулам Сэтгэмж ЦС 11б ангийн сурагч   
Сургуулийн захиргаа

 

 

12030469_437108563160950_8315184669693808117_o