Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтууд

 
 Word форматаар татах

 

1-р ангид шинээр элсэгчдийн бүрдүүлэх материал
 • Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэхний эх хувь ба хуулбар
 • 3x4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 • Шаардлагатай тохиолдолд ИБМТ-ийн лавлагаа хашаа, байшингийн оршин суух гэрээг үзнэ
 • Жич: Эцэг эх болон асран хамгаалагч нь хүүхдээ дагуулан өөрийн биеэр бүртгүүлнэ

 

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуульд шилжин ирж буй тохиолдолд
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Хорооны засаг даргын оршин суугчийн тодорхойлолт
 • Суурь боловсролын гэрчилгээ /ахлах ангид шилжин ирж буй тохиолдолд/
 • Шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн бичиг

 

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулиас шилжин явж буй тохиолдолд
 • Хувийн хэрэг болон суурь боловсролын гэрчилгээ авахад эцэг эхийн иргэний үнэмлэхтэй ирнэ

 

Архивын лавлагаа авахад
 • Цахим үнэмлэх
 • Тухайн лавлагаа авахад шаардагдах ямар нэгэн нотлох баримт

 

Шинээр ажилд ороход
 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Диплом болон бусад бичиг баримтын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

 

Сургуулийн захиргаа