"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн зохион байгуулалтын бүтэц

 

Setgemj_Structure_2015-2016