Технологи, зураг зүйн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн технологи, зураг зүйн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 7 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд технологийн багш 4, зураг зүйн багш 3 байна. Секцийн эрхлэгчээр заах аргач багш Ц.Няндагшонов ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, технологийн багш Ц.Няндагшонов /Заах аргач, Магистр/
Технологийн багш Д.Зоригтбаатар
Технологийн багш Д.Энхцэцэг /Тэргүүлэх/
Технологийн багш У.Очирсүрэн
Зураг зүйн багш Д.Гэсэртуяа
Зураг зүйн багш О.Азжаргал
Зураг зүйн багш С.Түшигтулга

нар тус тус багтаж байна.

 

 Technology