3-р ангийн заах аргын секц

 

Танилцуулга

"Сэтгэмж" цогцолбор сургуулийн анхан шатны заах аргын нэгдлийн 3-р ангийн заах аргын секц нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 6 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Секцийн эрхлэгчээр багш Ц.Эрдэнэтуяа ажиллаж байна.

Тус секцийн бүрэлдэхүүнд :

Секцийн эрхлэгч, 3Г  ангийн багш Ц.Эрдэнэтуяа
3А  ангийн багш Ц.Нарангэрэл
3Б  ангийн багш О.Дуламсүрэн
3В  ангийн багш Л.Болортуяа
3Д  ангийн багш Ч.Бадамсүрэн
3Е  ангийн багш Н.Дуламсүрэн

нар тус тус багтаж байна.

 

2nd Class